สัมมนา "ถอดรหัสพันธุกรรมคุณแม่ตั้งครรภ์และลูกรัก"

งานสัมมนา ถอดรหัสพันธุกรรมคุณแม่ตั้งครรภ์และลูกรัก

ตารางสัมมนา

“ถอดรหัสพันธุกรรมคุณแม่ตั้งครรภ์และลูกรัก”

สำหรับคู่สมรสและผู้ที่สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน

สำรองที่นั่ง โทร. 061-391-8999

สถานที่ห้องประชุม Grand Room ตึกอัมรินทร์  พลาซ่า ชั้น 17

วันที่ เวลา หัวข้อ วิทยากร
17 ธ.ค. 2559 10.00-11.15 น. Qualifi and POC Guideline นพ. กิจทวี รัตนวัฒนศิลป์
ดร.สุนันทา นาบู่
คุณอัญชิสา หุตะสิงห์
21 ม.ค. 2560 10.00-12.00 น. Mosaic embryo updated ดร.สุนันทา นาบู่
ทนพญ.วันวิสา สุขสลัก
คุณอัญชิสา หุตะสิงห์
18 ก.พ. 2560 10.00-11.15 น. Qualifi and POC Guideline นพ. กิจทวี รัตนวัฒนศิลป์
ดร.สุนันทา นาบู่
คุณอัญชิสา หุตะสิงห์
18 มี.ค. 2560 10.00-12.00 น. Karyomapping for Thalassemia ดร.สุนันทา นาบู่
ทนพญ.วันวิสา สุขสลัก
20 พ.ค. 2560 10.00-12.00 น. Advance Prenatal testing
(NIPD+ Prenatal microarray+ POC testing)
ดร.ศรัญยู พลนิกร
ดร.สุนันทา นาบู่
ทนพญ.วันวิสา สุขสลัก
17 มิ.ย. 2560 10.00-11.15 น. Qualifi and POC Guideline นพ. กิจทวี รัตนวัฒนศิลป์
ดร.สุนันทา นาบู่
คุณอัญชิสา หุตะสิงห์
22 ก.ค. 2560 10.00-12.00 น. Mosaic embryo updated ดร.สุนันทา นาบู่
ทนพญ.วันวิสา สุขสลัก
คุณอัญชิสา หุตะสิงห์
19 ส.ค. 2560 10.00-11.15 น. Qualifi and POC Guideline นพ. กิจทวี รัตนวัฒนศิลป์
ดร.สุนันทา นาบู่
คุณอัญชิสา หุตะสิงห์
23  ก.ย. 2560 10.00-12.00 น. Karyomapping for Thalassemia ดร.สุนันทา นาบู่
ทนพญ.วันวิสา สุขสลัก
21 ต.ค. 2560 10.00-11.15 น. Qualifi and POC Guideline นพ. กิจทวี รัตนวัฒนศิลป์
ดร.สุนันทา นาบู่
คุณอัญชิสา หุตะสิงห์
18 พ.ย.  2560 10.00-12.00 น. Advance Prenatal testing
(NIPD+ Prenatal microarray+ POC testing)
ดร.ศรัญยู พลนิกร
ดร.สุนันทา นาบู่
ทนพญ.วันวิสา สุขสลัก

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)