News&Event

ข่าว-กิจกรรม

สัมมนา "ถอดรหัสพันธุกรรมคุณแม่ตั้งครรภ์และลูกรัก"

งานสัมมนา ถอดรหัสพันธุกรรมคุณแม่ตั้งครรภ์และลูกรัก

ตารางสัมมนา “ถอดรหัสพันธุกรรมคุณแม่ตั้งครรภ์และลูกรัก” สำหรับคู่สมรสและผู้ที่สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน สำรองที่นั่ง โทร. 061-391-8999 สถานที่ห้องประชุม Grand Room ตึกอัมรินทร์  พลาซ่า ชั้น 17 วันที่ เวลา หัวข้อ…