Verifi®

Verifi®prenatal test การคัดกรองโครโมโซมลูกเพื่อความมั่นใจในการตั้งครรภ์ของคุณแม่

Verifi Service

Verifi Service Center

รายชื่อสถานพยาบาลให้บริการ Verifi prenatal test เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ : สาขาอัมรินทร์ เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ : สาขาภูเก็ต (IVF Phuket) เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์…