รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจ Qualifi และ Verifi

คุณแม่สามารถตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมทารกในครรภ์ได้ตามโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลที่มีให้บริการ Qualifi/Verifi prenatal test ทั่วประเทศ
ดูรายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการ … ตรวจดูรายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการใกล้บ้านท่าน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่
โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น
โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี
โรงพยาบาลกรุงเทพ ตราด
โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา
โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่
โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โรงพยาบาลพญาไท 1
โรงพยาบาลพญาไท 2
โรงพยาบาลพญาไท 3
โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ปราจีนบุรี
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
โรงพยาบาลเปาโล (พหลโยธิน)
โรงพยาบาลเวชธานี
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
โรงพยาบาลนอร์ธอีสเทิร์น (อุดรธานี)
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
โรงพยาบาลภูมิพล
โรงพยาบาลยันฮี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลรามคำแหง
โรงพยาบาลรามาธิบดี (อาคารสมเด็จพระเทพฯ)
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีหาดใหญ่
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ (ตรัง)
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชการ
โรงพยาบาลสินแพทย์
โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
โรงพยาบาลสิริโรจน์ (ภูเก็ต)
โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา (หนองคาย)
โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ 2
โรงพยาบาลอานันทมหิดล (ลพบุรี)
ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ : สาขาอัมรินทร์
ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ : สาขารามอินทรา
ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ : สาขาภูเก็ต
ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ : สาขาขอนแก่น
คลินิกเจริญพันธุ์ (เชียงใหม่)
คลินิกเทคนิคการแพทย์เมืองร้อยเกาะ (ราษฎร์ธานี)
คลินิกเวชกรรม หมอกำธร-จันทร์ฉาย (กระบี่)
คลินิกแพทย์เอกชัย (เชียงราย)
คลินิกแพทย์ขชล (ลำปาง)
คลินิกแพทย์จิรชัย (นครสวรรค์)
คลินิกแพทย์ชัยนันต์ (นครสวรรค์)
คลินิกแพทย์ธนรัตน์ (ตรัง)
คลินิกแพทย์บุษบง ชลบุรี
คลินิกแพทย์ปรีชา (สุโขทัย)
คลินิกแพทย์วิเศรษฐ์ (พิษณุโลก)
คลินิกแพทย์ศรันยา (นครสวรรค์)
คลินิกแพทย์สมคิด สระแก้ว
คลินิกแพทย์หญิงกมุท (กระบี่)
คลินิกแพทย์หญิงนวลนาถ (ตรัง)
คลินิกแพทย์อนุพงศ์ (เชียงราย)
คลินิกแพทย์อัจฉราจิรี (พิจิตร)
คลินิกกุลพัฒน์ (เชียงใหม่)
คลินิกคุณแม่ (เชียงใหม่)
คลินิกด้วยรัก ชลบุรี
คลินิกนพ.ศรันย์-พญ.พัทธ์รดา (ลำปาง)
คลินิกนายแพทย์เกรียงศักดิ์ (หาดใหญ่)
คลินิกนายแพทย์ชัยณรงค์ (หาดใหญ่)
คลินิกนายแพทย์ณัฐชัย (ตรัง)
คลินิกนายแพทย์สมเกียรติ (ตรัง)
คลินิกนายแพทย์สุวัชชัย (กระบี่)
คลินิกบ้านหมอมนตรี ระยอง
คลินิกพญ.ธนนันท์ ชลบุรี
คลินิกศิริเวชการแพทย์หมอพรยุทธ์-หมอสุวารี (ลพบุรี)
คลินิกสุวรรณภูมิเวชกรรม
คลินิกสูตินารีรักษ์ (เชียงใหม่)
คลินิกหมอเพียว (ตรัง)
คลินิกหมอกุลฑลี (เชียงราย)
คลินิกหมอขวัญสุดา ชลบุรี
คลินิกหมอครรชิต หาดใหญ่
คลินิกหมอจักรพงษ์ (นครสวรรค์)
คลินิกหมอจุลพงษ์ (เชียงราย)
คลินิกหมอชาติชาย (พิษณุโลก)
คลินิกหมอณรงวัฒน์-ธี จันทบุรี
คลินิกหมอณัฐ (ลำปาง)
คลินิกหมอณัฐพร (เชียงราย)
คลินิกหมอธนู (นครสวรรค์)
คลินิกหมอบุญชัย (ประชานิเวศน์3)
คลินิกหมอปัญญา จันทบุรี
คลินิกหมอพัลลภ (พิษณุโลก)
คลินิกหมอพิริยา (พิษณุโลก)
คลินิกหมอลินดา ระยอง
คลินิกหมอวนิดา (ลพบุรี)
คลินิกหมอสมนึก-พัทลุง (พัทลุง)
คลินิกหมอสมพล ฉะเชิงเทรา
คลินิกหมอสุนทร (สุโขทัย)
คลินิกหมอสุพจน์ ระยอง
คลินิกหมอสุรศักดิ์
คลินิกอ้อมอุ่น (ลำปาง)
คลินิคนายแพทย์จำรัส (นครราชสีมา)
กุลพัฒน์คลินิก (เชียงใหม่)
มุสิกาคลินิก ปราจีนบุรี
ศูนย์ IVF รพ.เสรีรักษ์
ศูนย์การแพทย์กุลบุตร (ชลบุรี)
เชียงใหม่ RIA (เชียงใหม่)
ไบโอแลป (พิษณุโลก)
กิตติการแพทย์ ชลบุรี
จุฬาการแพทย์คลินิก (ตลาดเอี่ยมสมบัติ)
ลำปางโมเดิร์นแลบ (ลำปาง)
สระบุรีเซ็นทรัลแล็บ
BIC
Born IVF
Stoke IVF
Advanced IVF Clinic
CMF LAB (เชียงใหม่)

 

 

 

 

 

ให้คะแนนบทความ (Our Reader Score)
[ทั้งหมด : 3 เฉลี่ย : 3]