การรายงานผลของ Verifi prenatal test เป็นอย่างไร?

ผลของ Verifi prenatal test จะแจ้งให้คุณแม่ทราบถึงความผิดปกติของ trisomy 21, 18, 13 หรือ ความผิดปกติของโครโมโซมเพศ (ถ้าเป็นความต้องการ) ในกรณีที่ผลเป็นบวกคือมีความเสี่ยงที่เด็กจะมีความผิดปกติ แพทย์ของคุณจะอธิบายผลอย่างลึกซึ้งและให้คำปรึกษาในลำดับต่อไป การรายงานผลที่คุณจะได้รับมี 3 รูปแบบดังนี้

  • No Aneuploidy Detected หมายถึง ไม่พบความผิดปกติของโครโมโซม
  • Aneuploidy Detected หมายถึง มีการตรวจพบเจอโครโมโซมที่เกินหรือขาด เมื่อเทียบกับโครโมโซมผิดปกติ โดยแพทย์อาจจะทำการตรวจวินิจฉัยเพื่อเป็นการยืนยัน
  • Aneuploidy Suspected หมายถึง การรายงานผลแบบก้ำกึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นได้น้อย โดยแพทย์อาจจะทำการตรวจวินิจฉัยเพื่อเป็นการยืนยัน

ถ้าต้องการตรวจโครโมโซมเพศ ผลจะออกมา 2 รูปแบบ คือ No Aneuploidy Detected, Aneuploidy Detected

ให้คะแนนบทความ (Our Reader Score)
[ทั้งหมด : 2 เฉลี่ย : 3]