fbpx

ทีมนักวิทยาศาสตร์

Genomes for a Healthier Life

“ทีมนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

 

NGG Thailand

ทีมนักวิทยาศาสตร์

Qualifi by Nextseq 550 USA
Non-invasive Prenatal Testing (NIPT)
การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม และความผิดปกติโครโมโซมคู่อื่นๆ ของทารกในครรภ์จากเลือดคุณแม่

Verifi Prenatal Test สามารถตรวจพบความผิดปกติของโครโมโซม เช่น มีการขาดหรือเกินของจำนวนโครโมโซม ซึ่งความผิดปกติชนิดนี้ว่า Aneuploidies จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการและความพิการต่าง ๆ ของร่างกาย ส่งตรวจที่ USA

บริการเจาะเลือดถึงบ้าน

NGG ให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจ Qualifi กับคุณแม่ตั้งครรภ์ถึงบ้านหรือที่ทำงานของท่าน
โดยเราจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพคอยช่วยอำนวยความสะดวกในการไปเจาะเลือดทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร

บริการของเรา | Our Service

ผู้ให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์

ปัญหาการมีบุตรยาก เกิดจากหลากหลายสาเหตุ รวมไปถึงการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ดังนั้น การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงโอกาสและความเสี่ยงของสถานการณ์ทางพันธุศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับคำปรึกษามีข้อมูลที่เพียงพอในการช่วยในการประเมิณการตัดสินใจ และการจัดสรรวิธีการที่เหมาะสม สำหรับสถานการณ์ในอนาคต