Article

บทความ

เครื่อง Biomek i5 Roboticsบริษัท เน็ก เจนเนอร์เรชั่น จีโนมิค จำกัด เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย และภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ที่ใช้เครื่อง Biomek i5 Robotics ในการเตรียมตัวอย่าง (Library preparation) ก่อนเข้าสู่กระบวนการอ่านลำดับสารพันธุกรรมด้วยเครื่อง Next generation sequencing (NGS) ของบริษัท Illumina, USA สำหรับตรวจคัดกรองความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมในตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (PGT-A)

เนื่องจากขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างในการตรวจ NGS นั้นถือเป็นขั้นตอนสำคัญ ที่จะทำให้ได้ผลการตรวจวิเคราะ์ที่ดี มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความซับซ้อน และมีหลายขั้นตอน จึงจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน เพื่อคอยตรวจสอบความถูกต้องระหว่างขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์
 

ข้อดีของการใช้เครื่อง Biomek i5 Robotics ในการเตรียมตัวอย่าง

1. ลดความเสี่ยงของการเกิด Human error เช่น การสลับตัวอย่างตรวจ หรือสลับน้ำยา เมื่อเทียบกับการเตรียมตัวอย่างโดยมนุษย์

2. ลดค่าเบี่ยงเบนในการทดสอบ ทำให้ผลการตรวจที่ได้จากการเตรียมตัวอย่างด้วย Biomek i5 Robotics มีความชัดเจน และแม่นยำมากยิ่งขึ้น

3. มีระบบการบันทึกข้อมูลเป็นวีดีโอในระหว่างการเตรียมตัวอย่างทุกขั้นตอน ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับเพื่อหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างได้

4. เป็น High-througput สามารถเตรียมตัวอย่างพร้อมกันได้สูงถึง 96 ตัวอย่าง ทำให้ประหยัดเวลาในการเตรียมตัวอย่างได้มากกว่าเมื่อเทียบกับการเตรียมตัวอย่างด้วยมนุษย์

ชมคลิป "การทำงานของ Biomek i5 Robotics" คลิกเลย!


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
• LINE id: @nggthailand
• โทร: 061-391-8999

LINE it!