News & Promotion

ข่าวสารและโปรโมชั่น

World Family Day 2022

วันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปี คือวันครอบครัวสากลที่คนทั่วโลกจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว เพราะครอบครัวคือสถาบันแรก และเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างสังคมที่ดี และการที่คนในครอบครัวมีสุขภาพดีนั้น ทำให้เกิดสังคมที่ดีได้ 

NGG Thailand รู้สึกเป็นเกียรติ ที่เป็นเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลการตั้งครรภ์ ด้วยการให้บริการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม จากห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้เรายังมีการเผยแพร่ความรู้ให้กับคุณแม่เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างครอบครัวค่ะ

"สังคมที่มีคุณภาพ" เริ่มต้นจาก "ครอบครัวที่มีคุณภาพ" 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
LINE ID: @nggthailand
โทร: 061-391-8999
Website: https://www.nggthailand.com

#NGGThailand #GenomeForHealthierLife #ตรวจดาวน์ซินโดรม #ตรวจดาวน์ #ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม #คัดกรองดาวน์ซินโดรม #ดาวน์ซินโดรม #เจาะเลือดตรวจดาวน์ซินโดรม #เจาะเลือดคัดกรองดาวน์ #ตรวจเลือดดาวน์ซินโดรม #ตรวจเลือดคัดกรองดาวน์ซินโดรม #ตรวจดาวน์ซินโดรมที่ไหนดี #ตรวจคัดกรองทารกในครรภ์ #ตรวจNIPT #NIPT #Qualifi #QualifiPremium24 #NGS #NextGenerationSequencing #ตรวจNGS

LINE it!

ข่าวสารและโปรโมชั่นอื่นๆ