News & Promotion

ข่าวสารและโปรโมชั่น

วันคุ้มครองทารก 2022


วันที่ 7 พฤศจิกายน ของทุกปี คือ วันคุ้มครองทารก ซึ่งวันนี้ได้ถูกจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการระลึกถึงถึงการคุ้มครองทารก ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลครรภ์ที่เหมาะสม เพราะทารกในครรภ์สมควรได้รับการดูแล ปกป้อง เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง โดยบุคลากรการแพทย์ศาสตร์สาขามารดาและทารกการดุงครรภ์จะมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดำเนินเพื่อช่วยชีวิตทารก ให้ความคุ้มครอง และการดูแลทารกในครรภ์ค่ะ

NGG Thailand ขอสนับสนุนให้คุณแม่ทุกท่านดูแลครรภ์ของตนเองให้เหมาะสมเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับลูกน้อยในครรภ์ เพราะชีวิตที่ดีของลูกน้อยเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์ค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
LINE ID: @nggthailand
โทร: 061-391-8999
Website: https://www.nggthailand.com

#NGGThailand #GenomeForHealthierLife #ตรวจดาวน์ซินโดรม #ตรวจดาวน์ #ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม #คัดกรองดาวน์ซินโดรม #ดาวน์ซินโดรม #เจาะเลือดตรวจดาวน์ซินโดรม #เจาะเลือดคัดกรองดาวน์ #ตรวจเลือดดาวน์ซินโดรม #ตรวจเลือดคัดกรองดาวน์ซินโดรม #ตรวจดาวน์ซินโดรมที่ไหนดี #ตรวจคัดกรองทารกในครรภ์ #ตรวจNIPT #NIPT #Qualifi #QualifiPremium24 #NGS #NextGenerationSequencing #ตรวจNGS

LINE it!