บริษัท เน็ก เจนเนอร์เรชั่น จีโนมิค จำกัด

NGG เป็นที่แรกใน Southeast Asia ที่ให้บริการตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนโดยใช้ เทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) ด้วย platform ของบริษัท illumina ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำและได้รับมาตรฐานระดับโลก สามารถให้ผลที่ชัดเจนกว่า การตรวจโครโมโซมโดยวิธีอื่นๆทำให้เราสามารถคัดเลือกตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีได้แม่นยำขึ้น ซึ่งส่งผล ให้อัตราความสำเร็จจาก IVF/ICSI สูงขึ้นอีกด้วย

บทความ

Biomek i5 Robotics
+
Biomek i5 Robotics

NGG เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย และภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ที่ใช้เครื่อง Biomek i5 Rob...

ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมทำไมต้องเลือก Qualifi
+
ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมทำไมต้องเลือก Qualifi

โอกาสที่ลูกจะมีความผิดปกติทางพันธุกรรมเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีอาย...

ดาวน์ซินโดรมรักษาไม่ได้ แต่สามารถตรวจคัดกรองก่อนได้
+
ดาวน์ซินโดรมรักษาไม่ได้ แต่สามารถตรวจคัดกรองก่อนได้

โรคดาวน์ซินโดรม ที่ผ่านมาพบเด็กที่ป่วยด้วยโรคนี้มีอยู่จำนวนไม่น้อยและโรคนี้ไม่มี...

รายชื่อสถานพยาบาล ที่ให้บริการตรวจ
Qualifi และ Verifi