About Us

รู้จักเรา

ห้องปฏิบัติการทางด้านพันธุศาสตร์

Next Generation Genomic Co., Ltd. (NGG Thailand)

" GENOMES FOR A HEALTHIER LIFE "

เป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน Laboratories ชั้นนำของ ASEAN ทีมงานประกอบด้วย
  • นักวิทยาศาสตร์เลี้ยงตัวอ่อน (Embryologist)
  • นักวิทยาศาสตร์ Molecular
  • นักวิทยาศาสตร์พันธุกรรม และ นักเทคนิคการแพทย์ ที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญ
  • ในด้านต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนงานทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
NGG ให้บริการครอบคลุม Lab ทุกประเภทของ IVF และ Fertility Center ได้แก่
  • Preimplantation genetic screening (PGS)
  • Preimplantation genetic diagnosis (PGD)
  • Sperm Preparation
  • Hormone (Routine) Testing

Highlight ของ NGG

1. NGS (Next-Generation Sequencing)

เป็นแห่งแรกของ ASEAN ที่ติดตั้ง NGS โดยใช้ Platform ของ Illumina ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย NGS สามารถตรวจคัดกรองโครโมโซมของตัวอ่อนทั้งระยะ Day3 และ Blastocyst (PGS) ได้แม่นยำและออกผลได้รวดเร็วกว่า PGS ด้วยวิธีเดิม การทำ IVF/ICSI ร่วมกับ CCS (Comprehensive Chromosome Screening) มีรายงานการวิจัยที่ชัดเจนว่าช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จและลดอัตราการ แท้งอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบัน NGS เป็นที่นิยมมากขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา

2. aCGH (Array Comparative Genomic Hybridization)

เป็นการวิเคราะห์โครโมโซมของตัวอ่อนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถตรวจวิเคราะห์ โครโมโซมทั้ง 24 ชนิด (22 คู่ และ X, Y) ได้แม่นยำ aCGH เป็นการตรวจ CCS ที่มีมานานกว่า 5 ปี จึงเป็นวิธีที่เชื่อถือได้และเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั่วโลก aCGH ที่ NGG เลือกใช้คือ Platform ของ Illumina

3. PGD for Monogenic diseases

ให้บริการตรวจวินิจฉัยตัวอ่อนเพื่อวินิจฉัยโรคที่เกิดจากความผิดปกติ ของยีน เดี่ยวโดยเราสามารถ ช่วยให้พ่อแม่ที่เป็นโรคถ่ายทอดทาง พันธุกรรมมีลูกโดยไม่เป็นโรคนั้นๆ

ตัวอย่างโรคที่สามารถตรวจวินิจฉัยตัวอ่อน ได้แก่ Beta Thalassemia
Alpha Thalassemia
SMA
Cystic Fibrosis
DMD
Huntington diseases
Polycystic Kidney diseases
Tuberous Sclerosis
Etc.

4. On-Site Embryo Biopsy

ทีมนักวิทยาศาสตร์ของ NGG พร้อมให้บริการทำ Biopsy ตัวอ่อนที่ห้อง Lab ของท่าน โดยเราให้บริการทั้ง Biopsy ระยะ Cleavage Stage และ Blastocyst Stage จากนั้นนักวิทยาศาสตร์ของ NGG จะนำตัวอย่างกลับไปวิเคราะห์แล้วส่งผลให้ท่าน

5. AMH เป็นการตรวจเพื่อทดสอบสภาพรังไข่ (Ovarian Reserve)

เพื่อประเมินความสามารถในการมีบุตรของผู้ป่วย โดยพบว่า AMH เป็นการวิเคราะห์ Ovarian Reserve ที่แม่นยำกว่า FSH และ Inhibin หากตรวจแล้วพบว่า AMH สูงแสดงว่ารังไข่ยังมีปริมาณไข่อยู่เยอะ

6. บริการอื่นๆ

PGD for Balanced Translocation
PGD – FISH
Sperm Aneuploidy Screening
Vitrification of Embryo, Oocyte, Sperm
Sperm Preparation for IUI
Sperm HBA score

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 10 ปี ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า NGG จะช่วยท่านได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ รวดเร็ว เพื่อความปลอดภัย และ ผลสำเร็จสูงสุดของคนไข้ของท่าน โดยท่านไม่ต้องลงทุนสร้าง ห้องปฏิบัติการหรือซื้อเครื่องมือราคาสูง รวมทั้งหลีกเลี่ยงปัญหา การบริหารจัดการที่ซับซ้อน แต่ท่านสามารถให้บริการคนไข้ได้ เช่นเดียวกับ IVF Center อื่นๆ